Schematherapie

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het veranderen van hardnekkige denk- en gedragspatronen en nare gevoelens. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar. De meeste mensen hebben meerdere gevoelige snaren die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Schematherapie is een geschikte behandeling als het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

Psychodrama en dramatherapie

Psychodrama is een actiegerichte psychotherapeutische methodiek. De kern van psychodrama ligt in het uitbeelden en uitspelen van gebeurtenissen, relaties, herinneringen, innerlijke conflicten, fantasieen en dromen uit ons leven. Het is een manier om in het 'hier-en-nu' te ervaren en waar te nemen wat er in je leven plaatsvindt of vroeger heeft plaatsgevonden of wat in de toekomst wenselijk is. Er is aandacht voor gevoelens, gedachten en emoties om gewenste gedragsverandering op gang te brengen. Dramatherapie wordt ingezet om in beweging te komen, je spontaniteit, creativiteit en plezier te vergroten en je gedragsrepetoire uit te breiden.

Emotionally focussed therapy - Relatietherapie

De grondgedachte van EFT is dat ieder mens beter functioneert in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. Stellen die veel ruzies hebben, hebben zich emotioneel afgesloten en vaak geen toegang meer tot de hechtingsbehoeften. Tijdens de sessies wordt er naar toegewerkt dat stellen zich weer emotioneel voor elkaar kunnen openen.