De behandeling wordt vergoed door de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een verwijsbrief voor basis GGZ dan wel specialistische GGZ hebt van je huisarts, een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje.

De verzekeraar brengt wel je eigen risico in rekening. In 2020 is dat 385 euro per jaar. Dat is dus eenmalig per jaar, voor alle hulp in dat jaar (zoals ziekenhuis, fysiotherapie en medicatie vallen hieronder). Het eigen risico geldt alleen voor het jaar waarin de behandeling is gestart.

Basis GGZ

Basis GGZ is kortdurend (gemiddeld 10 tot 12 sessies). De behandeling is gericht op het verminderen van en het leren omgaan met de klachten. De behandeldoelen worden gesteld vanuit de aanmeldingsklachten en de hulpvraag. De basis GGZ kent vier producten: licht, matig, intensief en chronisch.

Specialistische GGZ

Hierbij gaat het om meer complexe problematiek en is de behandeling meer gericht op inzicht in eigen functioneren en op de persoonlijkheid van de cliënt. Voor behandelingen die langer dan een jaar duren, geldt dat er eventueel een vervolg DBC (diagnose behandelcombinatie) aangevraagd kan worden.

Contact

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met mij voor een oriënterend gesprek.

+31 (0)633990175
Liesbeth.Doomen@han.nl

Individueel:
Oudwijk 1
3581 TE Utrecht

Groepstherapie:
Podium Oost
Oudwijkerdwarsstraat 148
3581 LJ Utrecht